OPEN DAY FunkcjoScorrecto 18 września godz. 10.00

120,00 

Próbna grupowa lekcja na sprzęcie pilates dla dorosłych  prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę Annę Wodrowską. Lekcja wprowadzająca, prozdrowona, zaznajamiająca z użytkowaniem sprzętu. Dodatkowo możliwość przyjścia z dzieckiem i skorzystania z zajęć sensomotoryczno0korekcyjnych oraz diagnostyki podoskopowej z mgr fizjoterapii.

Opcja voucher 1
Opcja voucher 2
Opcja voucher 3
Opcja voucher 4
Kategorie: ,

Opis

Próbna grupowa lekcja na sprzęcie pilates dla dorosłych  prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę Annę Wodrowską. Lekcja wprowadzająca, prozdrowona, zaznajamiająca z użytkowaniem sprzętu. Dodatkowo możliwość przyjścia z dzieckiem i skorzystania z zajęć sensomotoryczno0korekcyjnych oraz diagnostyki podoskopowej z mgr fizjoterapii.